Звіти компанії

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СК "ДАР" ЗА 2019 РІК

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СК "ДАР" ЗА 2018 РІК

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СК "ДАР" ЗА 2017 РІК

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2017 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.

Звiт про рух грошових коштiв за 2017 р.

Звіт про власний капітал за 2017 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.