Страхові випадки

Дії Страхувальника при настанні страхових випадків

СТРАХУВАННЯ МАЙНА

Ваші дії при настанні Страхового випадку

1. Негайно повідомте про настання страхового випадку компанію СК «Дар», зателефонувавши за телефоном: +38 097 476 84 08

2. Вам необхідно вжити всіх можливих та доцільних заходів для врятування та збереження пошкодженого застрахованого майна.

3. Збережіть вигляд, стан і розташування пошкодженого майна до приїзду представника Страхової компанії.

4. Викличте відповідні компетентні органи на місце події:

 • При пожежі, удару блискавки — пожежну службу чи Державну службу з надзвичайних ситуацій (телефон 101). Якщо пожежа відбулася внаслідок підпалу, додатково повідомити поліцію/органи МВС (телефон 102)
 • При настанні стихійного лиха — територіальну гідрометеорологічну службу або Державну службу з надзвичайних ситуацій (телефон 101), житлово-експлуатаційне управління (або ОБСС, інші подібні організації), що здійснює технічне обслуговування будівлі, споруди, даху та перекриттів (наприклад, у разі затоплення через опади, пошкодження через град, бурю тощо), а при їхній відсутності — виконавчі органи місцевої адміністрації
 • При пошкодженні водою — житлово-експлуатаційне управління (або ОБСС, інших подібні організації), що здійснює технічне обслуговування систем водопостачання, опалення, каналізації та аналогічних систем
 • При настанні вибуху побутового газу, що використовується для побутових цілей — державну газову службу (телефон 104), державну службу надзвичайних ситуацій (телефон 101), житлово-експлуатаційне управління (або ОБСС, інші подібні організації)
 • При протиправних діях третіх осіб (крадіжці, грабежу, розбою) –поліцію/органи внутрішніх справ (телефон 102);
 • При наїзді на застраховане майно транспортних засобів – поліцію/службу ДАЇ (телефон 102).

Після реєстрації події спеціаліст компанії надасть Вам інструкції щодо подальших дій із врегулювання страхового випадку, направить до Вас представника для проведення огляду пошкодженого майна.

У випадку якщо у Вас також застрахований ризик відповідальності перед третіми особами, не пропонуйте та не відшкодовуйте потерпілим третім особам (або їх представникам) збитки за  заподіяну шкоду без письмової згоди Страховика.

Не змінюйте картину страхового випадку до прибуття представників компетентних органів та до моменту огляду місця події експертом Страхової компанії (виключення становлять випадки, коли зміни мають на своїй меті рятування майна або життя, здоров’я людей та зменшення розміру збитку).

Дії для отримання страхового відшкодування

Протягом 2-х робочих днів з моменту настання страхової події надайте до Страхової компанії  «Дар»:

 • Письмову заяву про виплату страхового відшкодування, що містить перелік пошкодженого та знищеного майна
 • Письмовий опис події, що сталася.

Також необхідно надати для копіювання оригінали наступних документів, потрібних для відкриття справи про відшкодування за Вашим страховим випадком:

 • Договір страхування (страховий поліс, страховий сертифікат)
 • Громадянський паспорт Страхувальника (Вигодонабувача) – фізичної особи
 • Довідку про присвоєння ІПН Страхувальнику (Вигодонабувачу) – фізичній особі
 • Правовстановлюючі документи на майно – технічний паспорт, свідоцтво про право власності
 • Документ компетентних органів, в залежності від події, яка сталась (при необхідності)
 • Нотаріально засвідчену Довіреність на представництво інтересів Страхувальника, якщо інша особа представляє його інтереси в процесі врегулювання збитків у результаті страхового випадку (оригінал).

Якщо Ви бажаєте, щоб відшкодування було виплачено на Ваш банківський рахунок, Вам необхідно буде надати банківські реквизити. Якщо згідно з умовами договору страхування Вашим вигодонабувачем є банк, то Страхова компанія «Дар» узгоджує отримувача страхового відшкодування на підставі листа від банку

Як оцінюється розмір збитку при розрахунку страхового відшкодування

Розрахунок суми збитку виконується на підставі складеного представником Страховика акту огляду, та включає в себе суму витрат, необхідних для відновлення або ремонту пошкодженого майна. В суму збитку  також будуть включатися витрати, що пов’язані із заходами по ліквідації наслідків страхового випадку та спрямовані на зменшення таких наслідків (за умови їх документального підтвердження).

Розрахунок суми страхового відшкодування здійснюється на підставі розрахованої суми збитку з урахуванням франшизи, передбаченої умовами договору страхування.

ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ваші дії при настанні Страхового випадку

При настанні страхової події Вам необхідно негайно, але не пізніше 3 днів після того, як Вам стало відомо про нанесення збитку іншій особі, що може бути підставою для пред’явлення позову, повідомити про це за номером +38 097 476 84 08 (у робочий час з 09.30 до 17.00 за Київським часом, у п’ятницю — до 17.00) і надати заяву з детальним викладенням такої інформації:

 • яким чином, де і коли було завдано збиток третій особі;
 • імена (назви) та адреси всіх осіб, яким завдано збитків;
 • прізвища, імена та адреси свідків;
 • опис характеру та місцезнаходження будь-яких ушкоджень або збитків, які є наслідком страхової події.

Якщо Вам пред’явлена ​​претензія, негайно відправте нам копію листа, постанови суду, позовної вимоги, виклику до суду, повідомлення, повістки суду, будь-яких інших документів, отриманих у зв’язку з претензією.

Не проводьте будь-яких переговорів з позивачем або його представниками з досудового врегулювання справи, не визнавайте свою провину частково або повністю ні в письмовій, ні в усній формі і не сплачуйте ніяких претензій чи вимог без попереднього узгодження зі страховою компанією.

Якщо за погодженням зі страховою компанією Ви самостійно оплатили збиток, нанесений третім особам, для отримання страхового відшкодування дотримуйтесь процедури описаної в розділ

Дії для отримання страхового відшкодування

Протягом 2-х робочих днів з моменту настання страхової події надайте до Страхової компанії  «Дар»:

 • Письмову заяву про виплату страхового відшкодування
 • Письмовий опис події, що сталася.

Також необхідно надати для копіювання оригінали наступних документів, потрібних для відкриття справи про відшкодування за Вашим страховим випадком:

 • Договір страхування (страховий поліс, страховий сертифікат)
 • Громадянський паспорт Страхувальника (Вигодонабувача) – фізичної особи
 • Довідку про присвоєння ІПН Страхувальнику (Вигодонабувачу) – фізичній особі
 • Правовстановлюючі документи на майно – технічний паспорт, свідоцтво про право власності
 • Документ компетентних органів, в залежності від події, яка сталась (при необхідності)
 • Нотаріально засвідчену Довіреність на представництво інтересів Страхувальника, якщо інша особа представляє його інтереси в процесі врегулювання збитків у результаті страхового випадку (оригінал).

Якщо Ви бажаєте, щоб відшкодування було виплачено на Ваш банківський рахунок, Вам необхідно буде надати банківські реквизити. Якщо згідно з умовами договору страхування Вашим вигодонабувачем є банк, то Страхова компанія «Дар» узгоджує отримувача страхового відшкодування на підставі листа від банку