Добровільне Медичне страхування

Добровільне медичне страхування

передбачає  обов’язок  страховика  за встановлену   договором   страхування   плату  (страховий платіж)  здійснити  страхову  виплату в розмірі страхової суми або її частини шляхом: оплати вартості  медичної допомоги, яка була надана застрахованій особі закладами охорони здоров’я,  до яких вона звернулась під час дії договору;  відшкодування понесених  застрахованою  особою  документально підтверджених витрат на отримання медичної допомоги.

Страхові ризики

Страховими ризиками є захворювання, загострення хронічного захворювання, розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку або інші зміни медичного стану Застрахованої особи.

Страховий випадок

Страховим випадком є звернення Застрахованої особи до закладів охорони здоров’я за отриманням медичної допомоги та іншої допомоги, що пов’язана з медичною допомогою, у зв’язку з захворюванням, загостренням хронічного захворювання, розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку або іншими змінами медичного стану.

Види медичної допомоги

які може  отримати Застрахована особа у разі настання страхового випадку відповідно до умов договору страхування:

Стаціонарна медична допомога

Медична допомога, що надається в стаціонарних умовах медичних закладів («стаціонарна медична допомога»), що включає:

 • обстеження та діагностика (лабораторна, інструментальна, функціональна,   радіоізотопна, рентгенологічна, ультразвукова, комп’ютерна та ін..);
 • консультації кваліфікованих фахівців медицини (терапевта, кардіолога, хірурга, травматолога, невропатолога та інших, передбачених договором страхування);
 • застосування лікарських засобів, що призначені лікарем;
 • консервативне та оперативне лікування в стаціонарі;
 • перебування в стаціонарних умовах, включаючи харчування;медичне транспортування, медична евакуація.

Амбулаторно-поліклінічна медична допомога

Амбулаторно-поліклінічна медична допомога включає:

 • виїзд лікаря додому;
 • спостереження та призначення лікуючого лікаря-терапевта;
 • консультації кваліфікованих фахівців медицини (терапевта, кардіолога, хірурга, травматолога, невропатолога та інших, передбачених договором страхування);
 • обстеження та діагностика (лабораторна, інструментальна, функціональна, радіоізотопна, рентгенологічна, ультразвукова, комп’ютерна та ін.);
 • лікувальні процедури (у т.ч. оперативні втручання), що проводяться в умовах поліклініки;
 • застосування лікарських засобів,  що призначені лікарем  та отримані в мережі аптечних закладів;
 • медичне транспортування;
 • профілактичні заходи, направлені на попередження захворювання (диспансеризація, вакцинація, вітамінізація, та ін.,), якщо таке прямо передбачено договором страхування.

Екстрена (швидка та невідкладна медична допомога)

 • надання швидкої медичної допомоги цілодобово;
 • первинний огляд та визначення медичного стану;
 • застосування  лікарських засобів під час надання швидкої та невідкладної допомоги;
 • діагностика під час надання швидкої та невідкладної допомоги
 • проведення лікувальних маніпуляцій і процедур;
 • медичне транспортування у разі необхідності до медичного закладу.

Договором страхування можуть бути передбачені інші види медичної допомоги, які застосовуються відповідно до медичної практики та діючих стандартів надання медичної допомоги, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Правилам.

Страхова сума

Страхова сума визначається за погодженням між Страхувальником та Страховиком та залежить від видів  та обсягів медичної допомоги, вартості медичного обслуговування в медичних закладах, передбачених договором страхування.

Страховий платіж

Страховий платіж розраховується в залежності  від страхової суми, обраної програми (умов) страхування, віку, професії, виду діяльності (професії) застрахованих  осіб, строку страхування, інших факторів.

В договорі страхування міститися перелік медичних закладів, до яких Застраховані особи можуть звертатися за   отриманням медичної допомоги,  а також назва та контактні телефони Сервісної (асистуючої) компанії та/або довіреного лікаря-координатора.

Сервісна (асистуюча компанія)

Сервісна (асистуюча компанія) – юридична особа  або фізична особа, визначена договором страхування, яка координує дії Застрахованої особи та організовує надання їй медичної допомоги при настанні страхового випадку, забезпечує оплату, а також самостійно надає допомогу немедичного характеру у встановленому законодавством порядку та з якою Страховиком укладено відповідний договір (угоду).

Як діяти при настанні страхового випадку

При настанні страхового випадку Застрахована особа зобов’язана: до моменту отримання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я звернутися до Сервісної  (асистуючої) компанії, що зазначена в договорі страхування і повідомити про страховий випадок, та виконувати координаційні вказівки Сервісної (асистуючої) компанії. Страховик здійснює страхову виплату шляхом оплати  вартості медичної допомоги закладу охорони здоров’я в порядку та на умовах договору (угоди) з Сервісною (асистуючою) компанією та/або медичним закладом.